ONLINE SEMINÁŘ pro rodiče čáslavské mládeže
ONLINE SEMINÁŘ pro rodiče čáslavské mládeže

CELÁ ZPRÁVA

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

CELÁ ZPRÁVA

FK Čáslav připravuje obnovení činnosti klubu

Také už vám ten fotbal chybí? Máme pro vás dobrou zprávu! Po vynucené přestávce se klub začíná připravovat na obnovení činnosti.

Přestože je situace kolem hygienických opatření stále dosti nečitelná a výklady mohou být různé, FK Čáslav už aktivizoval výkonný výbor, který aktuálně řeší, kdy přesně a za jakých podmínek klub znovu obnoví svoji činnost. 

Dáváme dohromady tréninkové plány a rozvrh hřišť a analyzujeme opatření, která klub pro svůj provoz a týmy pro své trénování musí splnit (Odstupy skupin, desinfekce apod.). Podmínky pro sport  (zejména pro ten kolektivní) by měly být příznivější po 11. květnu a tam také směřujeme zahájení/obnovení tréninků.

Podle výkladového stanoviska Národní sportovní agentury bude  od 11. května 2020 platit

pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním hřišti:

  • maximálně 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)
  • bez šaten a sprch
  • sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musejí po celou dobu
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
  • po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek
  • povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody...) při splnění výše uvedených podmínek.

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz .

 

Další informace k čáslavskému fotbalu po zbytek jarní části sezony vám dámě vědět v nejbližších dnech!

 

Upravili jsme výši členských příspěvků pro jaro 2020, jak je to přesně se dočtete na stránce Členské příspěvky

 

Těšíme se zase ve Vodrantech na viděnou!