ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

CELÁ ZPRÁVA

Klub pokračuje v tréninkovém procesu

Čáslav - FK Čáslav pokračuje v tréninkovém procesu. Od 12. října ovšem platí přísnější vládní opatření, která jako klub respektujeme! Níže uvádíme oficiální prohlášení FAČR o přerušení všech soutěží a pravidla pro tréninky pro období od 12. do 25. října. Situaci i nadále sledujeme, je možné, že dojde ještě k zpřísnění stávajících podmínek. O případných dalších omezeních budeme informovat prostřednictvím webu a facebookového profilu FK Čáslav.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o přerušení soutěžního ročníku upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec.

Opatření platí pro období od 12. 10. 2020 00:00 do 25. 10. 2020 23:59.

V těchto 14 dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání

  2. je zakázáno používat:

  • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.)

  • vnitřní sportoviště

  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření

  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.