ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

CELÁ ZPRÁVA

Klubový manuál pro organizaci tréninků a utkání

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště.

Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Klubový manuál pro organizaci tréninků a utkání

 

Tréninkové jednotky               

-   Příchod do kabin v roušce                   

-   Povinná desinfekce rukou      

-   Každá kategorie má určený prostor k TJ

-   Vlastní pitný režim

-   Tréninky bez přítomnosti rodičů

-   Po ukončení TJ je nutné neprodleně opustit sportovní areál

 

 Soutěžní utkání     

-   Příchod do kabin v roušce            

-   Povinná desinfekce rukou 

-   Vlastní pitný režim 

-   Utkání bez přítomnosti diváků      

-   Doprava pokud možno vlastní

-   Při dopravě autobusem nutné roušky

 

Prosíme rodiče, aby své děti na trénink přivedli, nezdržovali se déle než je nutné a po tréninku děti opět vyzvedli. Věříme, že se daná opatření pochopíte a zároveň doufáme, že nepotrvají příliš dlouho.

Jen díky Vaší spolupráci umožníme dětem pohyb a vykonávání sportovní činnosti.  

DĚKUJEME!