ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

CELÁ ZPRÁVA

Nová pravidla pro trénikový proces klubu

Fotbalový klub v Čáslavi vzhledem k novému nařízení Vlády ČR, které vešlo v platnost ve středu 14. října 2020, bere na vědomí aktuální opatření vyhlášená v souvislosti se zhoršením epidemické situace. Trénikový cyklus ovšem FK Čáslav prozatím nepřerušuje!

Vzhledem k tomu, že nařízení zakazuje shlukování více jak šesti osob ve venkovním prostoru, upravujeme tréninkový proces všech celků fotbalového klubu. O organizaci tréninkových jednotek budou své celky informovat trenéři jednotlivých kategorií.

V období od 14. října 2020  do dne 4. listopadu 2020 platí, že:

1. se nekonají žádná soutěžní utkání

2. je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření

4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.