KLUBOVÁ SEKCE PRO ČLENY FK ČÁSLAV
KLUBOVÁ SEKCE PRO ČLENY FK ČÁSLAV

PŘIHLÁSIT SE

FOTBALOVÝ KEMP FK ČÁSLAV V ŽEHUŠICÍCH!!!
FOTBALOVÝ KEMP FK ČÁSLAV V ŽEHUŠICÍCH!!!

PŘIHLÁSIT SE!

Pozvánka na Valnou hromadu FK Čáslav, z.s.

Výkonný výbor Fotbalového klubu FK Čáslav z.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 4.6.2021 od 17.00 ve VIP prostoru FK Čáslav.

P R O G R A M  V A L N É  H R O M A D Y   

FK Čáslav, z.s. konané dne 4.6.2021 od 17:00, ve VIP FK Čáslav

 

1.       Zahájení valné hromady

2.       Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové, volební)

3.       Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH

4.       Schválení jednacího a volebního řádu

5.       Schválení programu VH

6.       Zpráva o hospodaření

7.       Zpráva revizní komise

8.       Zpráva o činnosti jednotlivých mužstev

9.       Diskuze

10.   Usnesení VH

11.    Zakončení