Sportovní středisko mládeže

Fotbalový klub Čáslav získal na sezónu 2023/2024 licenci Sportovního střediska mládeže Krajského fotbalového svazu (SpSM KFS). Přidělení licence na letošní rok potvrdil Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky svým rozhodnutím na konci prosince minulého roku. FK Čáslav je tak mezi vybranými kluby, které se mohou pyšnit statutem Sportovního střediska mládeže Krajského fotbalového svazu.

FK Čáslav prošel licenčním řízením Tribunálu talentované mládeže Fotbalové asociace České republiky a znovu mu byl udělen prestižní statut SpSM KFS.

Tento statut byl FK Čáslav přidělen jako jedinému klubu v okrese Kutná Hora, jako jediný v regionu tedy fotbalový klub v Čáslavi splňuje vysoké nároky pro fotbalovou výchovu mládeže stanovené pomocí kritérií FAČR.

Klub spolupracuje s regionálními akademiemi v Pardubicích a v Jihlavě. Tato spolupráce zajišťuje tréninkovou návaznost pro talentovanou mládež v žákovském věku do vyšších, až reprezentačních, družstev a zároveň ukazuje na výbornou práci s mládeží v čáslavském fotbalovém klubu. 

Na zabezpečení pravidelné organizované sportovní činnosti dětí a mládeže se podílí třicetičlenný tým odborných pracovníků kvalifikovaných pro sportovní pohybovou přípravu s různými specializacemi. Trenéři jsou pravidelně školeni, čímž je zajišťována kvalitativní úroveň výstupů tělovýchovné práce s dětmi a mládeží. 

Hlavními podmínkami pro získání SpSM KFS jsou tyto náležitosti:

a) smlouva o spolupráci s minimálně jednou Základní školou ve svém regionu (ZŠ Sadová Čáslav), minimálně po dobu platnosti licence; 

b) zabezpečena účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové kategorie U9 – U15; 

c) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8; 

d) zajištěna návaznost na minimálně jeden tým kategorie mladšího dorostu a minimálně jeden tým kategorie staršího dorostu.

Zpět na Klub