U12 Mladší žáci

KLUBOVÁ SEKCE PRO ČLENY FK ČÁSLAV
KLUBOVÁ SEKCE PRO ČLENY FK ČÁSLAV

PŘIHLÁSIT SE

Návrat k tréninkovému procesu

Dne 11.5. FK Čáslav obnovuje svou činnost a také tým U12 začíná v omezené míře, ale hromadně, trénovat. Tréninky budou dobrovolné a záleží na rozhodnutí každého, zda bude chtít znovu začít. 

Aby jsme mohli trénovat, musíme všichni bezpodmínečně dodržovat tyto pravidla.

Podmínky trénování:

Protože současný stav není v důsledku koronavirové krize ani zdaleka normální, musíme při návratu k trénování dodržovat nařízená pravidla. Zde je základní soupis, podle kterého se budeme řídit:

1) Příchod:

- šatny jsou uzavřeny 

- venkovní WC otevřeno na atletickém hřišti – boční strana kabin

- u hlavního hřiště otevřeno venkovní WC u restaurace - WC používat po jednom

- sraz v čase začátku tréninku 5 minut před tréninkem u vchodu na příslušné hřiště v tréninkovém oblečení

- ústa zakryta rouškou

- při příchodu na hřiště povinná desinfekce rukou (bude na hřišti)

- Pokud se bude tréninku účastnit více než 10 hráčů, trenéři ihned rozdělí tým na 2 skupiny a sami se přiřadí k jedné z nich

2) Organizace tréninku:

- 1 skupina má ½ hřiště

- trenéři jsou po celou dobu tréninku se svou skupinou

- hráči mohou roušku během tréninku odložit

- kontaktní hry nejsou v rámci skupiny zakázány (výkladové stanovisko FAČR)

- pitný režim řeší každý individuálně, povinná vlastní, označená láhev

- pomůcky včetně míčů má u sebe trenér

3) Konec tréninku:

– odchod - 15 minut do konce tréninku je vyhrazeno pro úklid pomůcek a odchod ze hřiště

- povinná desinfekce rukou

- účastníci tréninku odházejí se zakrytými ústy rouškou

- odchod po tréninku je ihned mimo areál FK Čáslav – zákaz shlukování

4) Rodiče smí přihlížet tréninku za těchto podmínek:

a) jsou za bariérou oddělující hřiště (plot, zábradlí)

b) udržují mezi sebou rozestupy minimálně 2 m

c) ústa mají zakrytá rouškou

- ideálně, pokud musí dítě na trénink dovést, tak po dovedení opustit areál a vrátit se pro dítě v čase ukončení tréninku a ihned společně odejít