9_1630478642.jpg
1160_20240412_093330.jpg

Pozvánka na volební valnou hromadu FK Čáslav, z.s.

Pozvánka na Řádnou volební valnou hromadu FK Čáslav, z. s., Vodranty 1664, Čáslav, která se uskuteční v pondělí 20. května 2024 od 18 hodin ve VIP prostorách klubu.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Zpráva o stavu členské základny

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023

5. Zpráva o hospodaření za rok 2023

6. Volba členů výkonného výboru

7. Rozhodnutí o ustanovení revizní komise a volba jejích členů

8. Návrhy a diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

Výkonný výbor FK Čáslav, z. s.