9_1630478642.jpg
706_20230413_104321.jpg

Trenéři Čáslavi Jakub Svoboda a Jan Kubát úspěšně dokončili studium UEFA A licence

Trenérský štáb Čáslavi se rozrostl o další dva trenéry, kteří disponují vzděláním UEFA A licence. Po roce a půl od přijímacích zkoušek čáslavští trenéři Jakub Svoboda a Jan Kubát v úterý 11. dubna úspěšně složili závěrečnou ústní zkoušku a z rukou garanta profesionálního fotbalu FAČR Vernera Ličky obdrželi diplom o úspěšném absolvování studia.

UEFA A licence je již stupněm vzdělání se kterým jeho držitelé mohou působit v profesionálním fotbale na úrovni asistentů hlavního trenéra. Kurz čítá přes 200 hodin praktické a teoretické výuky. Každý rok se na přijímací řízení v Praze a na Moravě hlásí přes dvě stovky uchazečů o studium z nichž pak projde do hlavního kurzu pouze padesátka trenérů.

„Během studia jsme museli projít několika dílčími úkoly. Absolvovali jsme teoretickou přípravu z anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie nebo například kondičního tréninku,“ popisoval obsah studia čáslavský trenér Jakub Svoboda a pokračoval: „V praxi jsme museli vytvořit tréninkové jednotky v rámci malého a velkého metodického výstupu, kdy jsme s Honzou Kubátem odtrénovali jednu tréninkovou jednotku s ligovým starším dorostem klubu Tempo Praha. Dále jsme museli zrealizovat, natočit a následně projít kladným hodnocením lektorů při vlastních klubových tréninkových jednotkách. Vše jsme společně diskutovali v rámci mikroskupin a na závěr jsme absolvovali hodinovou ústní zkoušku z učiva celého kurzu,“ doplnil Jakub Svoboda.

Trenérský štáb FK Čáslav tak v současné době čítá již šestici trenérů s diplomem UEFA A licence. Vyjma nováčků Jakuba Svobody a Jana Kubáta to jsou Miroslav Paták, Matěj Bílý, Radek Dobrý a Jan Spáčil.