Hlavní partneři klubu

Stavitelství Řehoř

Stavitelství Řehoř, s. r. o. se specializuje na vodohospodářské stavby, obytné a veřejně prospěšné stavby, rekonstrukce památek.

5_Stavitelstveho_20210826_102745.png
Navštívit web partnera

Stavební firma Stavitelství Řehoř, s. r. o., sídlí v Černošicích ve Středočeském kraji. Dlouhodobě se specializuje na výstavbu inženýrských sítí, zejména vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských staveb – vodojemů, čistíren odpadních vod, úpraven vody, případně také na úpravu vodních toků. Máme zkušenosti s výstavbou rodinných a bytových domů a veřejně prospěšných staveb. Rekonstruovali jsme několik historických objektů. Disponujeme vlastním kvalitním strojovým parkem a dopravní technikou pro většinu stavebních prací. Jsme držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001. Naším standardem je vyhovět vysokým nárokům investorů a vždy dodržet odpovídající kvalitu díla v souladu s přijatou Politikou kvality a ochrany životního prostředí.

Zpět na partnery